Menü

Kalendari i aplikimit,provimit dhe i rregjistrimit

02 janar-31 mars 2017 aplikimi i OMÜ-YÖS
22 prill 2017  datat e OMÜ-YÖS
25 prill 2017  Pas përfundimit të provimit kanditateve do ju bëhen të ditura pyetjet e provimit
25-28 prill 2017  

afati për kundërshtimin e pyetjeve të provimit

22 maj 2017 

shpallja e rezultateve të OMÜ-YÖS

22-26 maj 2017     

afati për kundërshtimin e rezultateve të provimit

02 qershor 2017

përgjigje ndaj kundërshtimeve

05-14 qershor 2017 aplikimi i preferencave
24-28 korrik 2017

vlerësimi (kontrollimi) i  aplikimeve 

31 korrik 2017

Shpallja e fituesëve

07-18 gusht 2017  Rregjistrimi i fituesëve përfundimtarë
24 gusht 2017   Shpallja fituesëve shtesë
24-31 gusht 2017      Rregjistrimi përfundimtarë i fituesëve shtesë
05-12 shtator 2017

aplikimet per kontigjent shtese

20 shtator 2017   vlerësimi i aplikimeve
20-25 shtator 2017   rregjistrimi përfundimtare i kontigjenteve shtëse 
26 shtator - 02 tetor 2017   Rregjistrimi përfundimtarë i kuotave shtesë që kanë fituar nga kontegjentat shtesë

 

Ora e provimit 13:00 (ora e turqise) provimet që do të zhvillohen jashtë Turqisë ora do të koordinohet me orën e Turqisë

Pagesa per aplikimin e provimit: përbëhet nga dy kategori.Pagesa e aplikimit do të bëhet gjatë kohës së aplikimit online me ane të kartës së kreditit.