Menü

Proçesi i aplikimit

Për kandidatët që do te aplikojnë për OMÜ-YÖS në 2018 duhet të ndjekin hapat e meposhtëm:

Proçesi para rregjistrimit

Për kandidatët që do te aplikojnë në  vitin 2018 duhet të bëjnë para rregjistrimin ''rregjistrim online'' në adresen  http://ise.omu.edu.tr/. Për rregjistrimin nëvojitet një adresë emaili.

Pas rregjistrimit, kandidateve do ju dergohen të dhëna në adresen e emailit.

Pas këtij proçesi kandidatët do të kalojnë në fazen e  ''rregjistrimt përfundimtare''.

Proçesi perfundimtar i aplikimit

Kandidatet të cilët përfundojnë online rregjistrimet,me udhëzimet që u janë dërguar në adresen e emailit do të bëjnë rregjistrimin perfundimtare në adresen http://ise.omu.edu.tr/.

Në këtë fazë,kandidatët duhet të bëjnë të ditur gjuhen që duan të hyjnë në provim  dhe qëndrën e vendit ku duan te hyjnë në provim.Kandidatët në menyrë që ta bëjnë më të lehtë njohjen e tyre duhet të kenë fëtyrën e hapur,nje fotografi që është bërë 3 muajt e fundit  dhe ta ngarkojnë në sistem në formatin JPEG.Në kohën kur kandidatët kanë bërë rregjistrimin përfundimtarë do ju kerkohen të dhënat e kartës së kreditit për pagesën e aplikimit te provimit.Gjatë proçesit të aplikimit pagesa e aplikimit për provim do të merret me karte krediti në dy kategoritë.

Pagesat e aplikimit per provim

Për ato që hyjnë në provim në shtetet: Turqia, Gjermania, Austrija, Azerbajxhani,  Belxhika, Franca, İran, Arabia Saudite: 250 TL. (Dyqind e Pesedhjetë Lira) ose 60 $ (Gjashtëdhjetë Dollar) ose 60 € (Gjashtëdhjetë Euro)

Për ato që hyjnë në provim në shtetet: Greqi, Bulgaristan, Serbi, Bosnja Hercegovin, Rusi, Romani, Maqedoni, Kosova, Kirgızistan, Kazakistan, Gjeorgji, Shqiperi: 150TL (Njëqind e Pesëdhjetë Lira) ose 35 $ (Tridhjetë e Pesë Dollar) ose 35 € (Tridhjetë e Pesë Euro)

Për ato që hyjnë në provim në shtetet: Afganistan, Nijeri, Somali, Jordani: 100TL(Njëqind Lira) ose 25 $ (Njëzet e Pesë Dollar) ose 25 € (Njëzet e Pesë Euro)

Kontrolli i rregjistrimit

Për kandidatet që kanë përfunduar rregjistrimin përfundimtare,mund të bëjnë kontrollimin e rregjistrimit në adresen  http://ise.omu.edu.tr/. Për kandidatet të cilet kanë bërë rregjistrimin perfundimtarë dhe pagesën e provimit 2018 OMÜ-YÖS ,për gjuhën në të cilën do të hyjë në provim,vendin ku do të zhvillohet provimi dhe për informacione kontakti do ju bëhen të ditur në internet nga adresa jonë.

SHËNİM:Të gjitha aplikimet,do të merren dhe do të vlerësohen nga stafi koordinues(koordinatori).

Për aplikimet OMÜ-YÖS 2018 që bëhen jashtë aplikimit online nuk do të pranohen.

Për aplikmiet OMÜ-YÖS 2018 për te dhënat për provim është përgjegjës personi kandidues.

Kandidati i cili nuk sjell në vënd secilin prej kushteve të hyrjes në provim,aplikimi për provim do të quhet i pavlefshëm.

Hyrja në provimin OMÜ-YÖS 2018

Të gjithë aplikantet që në fund të cdo kontrollimi i është pranuar aplikimi dhe është quajtur i përshtateshëm(vlefshem) për hyrjen në provim,të gjitha informacionet për provim (gjuhën, vëndin dhe informacione kontakti) ‘’Dokumenti i hyrjes në provim’’në daten e fundit te aplikimit ;do ta marri nga ekrani online i aplikimit.Provimi do të zhvillohet nën  mbikqyrje , me datën 12 Maj 2018 me orën e Turqisë në 10:00.(Provimet që do të zhvillohen jashtë vendi do të koordinohet me orën e Turqisë)