Menü

Zyra OMÜ-YÖS

Përfundimet dhe pranimet e studentëve të huaj të cilet duan të studjojnë në Universitetin Ondokuz Mayıs (OMÜ), do të realizohet me anë të hyrjes së studentëve në provimet (OMÜ-YÖS), të cilat janë organizuara nga ana e OMÜ-YÖS qëndra e edukimit me korrespodencë.

Këto provime do të jenë të vlefshme për OMÜ dhe për universitetet e tjera në Turqi, të cilat i kanë pranuar këto provime.

Për aplikimin e studentëve të huaj në OMÜ dhe për të kontaktuar me zyrat e pranimit të rregjistrimeve klikoni këtu.

Info Komunikimi

Tel: +90 036 312 19 19

Email: ise@omu.edu.tr