Menü

Nr i konkuruesëve që hyjnë në provim

Datat e provimit

Grafik: numri i kandidatëve që hyjne në provimin (OMÜ-YÖS) e studentëve të huaj të Ondokuz Mayıs Üniversite.

Për të kontaktuar me statistikat e provimeve, në hyrjen e provimeve (OMÜ-YÖS) ndërkombëtare  gjatë vitit akademik 2016 klikoni këtu.