Menü

Informacije o Ispitu

Pijemni Ispit za Strane Studente-YÖS  Univerziteta Ondokuz Mayıs održače se 22 aprila 2017 godine u Turskoj u 7 ispitni centara. U inostranstvu će se održati u centrima o kojima će kandidati biti obaviješteni a vrijeme ispita će se prilagoditı vremenu u Turskoj. Tačnije, svi kandidati, koji će izaći na ovaj ispit, će raditi ispit u isto vrijeme. Kandidati će biti obaviješteni o mjestu i vremenu održavanja ispita preko zvanične internet stranice Univerziteta Ondokuz Mayıs .  .

Kandidati, koji će polagati ispit OMU- YÖS 2017, pri dolasku na ispit, kod sebe treba da posjeduju pasoš sa tačnim informacijama prethodno unesenim u sistem na kojem su izvršili prijave. Takođe kandidati treba da imaju i grafitne olovke, gumicu, oštrilo za olovku i jedan potpuno prazan bijeli papir A4 formata koji će mu poslužiti prilikom rješavanja pitanja na ispitu.

Na ispit je zabranjeno da se unosi bilo kakvo sredstvo kojim se može ostvariti komunikacija, ili snimiti video zapis. Dozvoljeno je unijeti samo ručni sat. Na ispitu je dozvoljeno koristiti se osvježavajućim sredstvima poput vode i bombona upakovanih u providni papir.

Napominje se, da je jako bitno, da, kandidati budu sat vremena prije održavanja ispita, ispred zgrade u kojoj će se ispit održati  kako bi se svi kandidati mogli rasporediti.

Nijedan kandidat, koji se prethodno prijavio na OMU-YÖS ispit 2017 godine,  ne može ući u centar koji mu nije predviđen na Dokumentu za ulazak na ispit.

Svaki kandidat, će da radi ispit u onom centru koji je izabrao prilikom popunjavanja online prijave i polagat će ispit na onom jeziku koji je izabrao od ponuđenih osam jezika (turski, engleski, ruski, arapski, francuski, njemački, bosanski, albanski).

OMU-YÖS prijemni ispit 2017, bit će u test formi, na prethodno navedenim jezicima. Na ispitu, kandidati će se susresti sa pitanjima općeg znanja i pitanjima iz oblasti prirodnih nauka; matematike, fizike, hemije, biologije.

Ovaj test je pripremljen kako bi se uočilo razmišljanje i inteligencija studenata. Test iz matematike je pripremljen tako da se ocijeni matematičko razmišljanje, zatim rješavanje datog problema i sposobnost kandidataa. Ovaj ispit sadrži pitanja iz analize i geometrijskog područja. 

Kandidatima će biti postavljeno 80 pitanja. Od toga, 30 pitanja iz područja općeg znanja, zatim 40 pitanja iz područja matematike i 10 pitanja iz fizike biologije i hemije . Kandidatima će biti dato 120 minuta (2 sata)  za ispit. Prijemni ispit će biti u formi jedne sesije gdje će kandidatima biti podjeljena pitanja i formular za odgovore. Tako da kandidati odgovore na pitanja trebaju popuniti na formularu za odgovore.

Pitanja na OMU- YÖS 2017 ispitu će biti data sa ponuđenim odgovorima. Za svako pitanje će biti ponuđeno 5 odgovora. Kandidati će od ponuđjenih odgovora izabrati tačan odgovor zavisno od toga da li to bio odgovor pod A, B, C, D, E. 

Tokom, ispita izričito je zabranjeno došaptavanje sa drugim kandidatima ili prepisivanje odgovora od drugih studenata.  İspiti onih kandidata koji prekrše prethodno spomenuto upozorenje će biti nevažeći. İspiti onih kandidata  koji ne budu poštovali pravila ispita, i koji ne budu predali potrebnu dokumentaciju na kraju ispita neće biti pregledani niti ocijenjeni..

                                         

                                            OSNOVNA PRAVİLA

Prijemni ispit za strane studente OMU-YÖS je ispit koji je organizovan od strane Univerzİteta Ondokuz Mayıs, i to je ispit, koji polažu strani kandidati širom svijeta kako bi mogli da studiraju prvenstveno na ovom univerzitetu a ujedno rezultati ovog ispita će biti prihvaćeni i od strane drugih obrazovnih institucija širom Turske.

Rezultati ispita OMU-YÖS 2017 važe dvije godine. Prijave na ovaj ispit će se primati samo online i to na turskom, engleskom, ruskom, arapskom, francuskom, njemačkom, bosanskom i albanskom jeziku. 

Komunikacija između koordinatora i kandidata OMU-YÖS ispita će se obavljati samo na turskom i engleskom jeziku, i to preko email pošte, faks, telefona.

Prilikom komunikacije sa kandidatima, koordinatori OMU-YÖS İspita nisu odgovorni za neprimljene/nedostavljene poruke i poštu. Kandidati mogu da izvrše prijavu na ispit i da rade ispit na onom jeziku koji je odobren od strane kordinatora Univerziteta Ondokuz Mayıs.  

Rezultati OMU-YÖS prijemnog ispita su samo za kandidate na dodiplomskom i diplomskom studiju. Koordinatori OMU-YÖS ispita, nisu nadležni za slučajeve poput prelaska jednog kandidata sa jednog fakulteta na drugi fakultet.

Takođe kordinatori OMU-YÖS prijemnog ispita, nisu nadležni za pitanja stanovanja kandidata, boravišne dozvole i stipendije u Turskoj.

Kordinatori OMU-YÖS pijemnog ispita, takođe nisu nadležni za uzimanje dozvole za izlazak kandidata iz svoje države i ne mogu biti posrednici u uzimanju navedenog.

İznos novca koji se uzima od kandidata se ne može prenijeti u sljedeće godine.   Takođe, jedna od bitnijih stvari, jeste, da, kandidati, koji se prijave na ispit jednom ili više puta, i iz nekih razloga odustanu, ili ne izađu na ispit, ili budu odstranjeni sa ispita, ili rezultati spita budu ocijenjeni kao neprolazni ili nevažeči, nemaju pravo da traže povrat novca niti da isti dobiju natrag.

Sva ova prethodno navedena pravila, stupaju na snagu prilikom objave ispita. Ukoliko se ukaže potreba, ova pravila mogu biti promijenjena jedino od strane Ustanove za visoko obrazovanje.Za sve one situacije koje nisu navedene u upustvu o ispitu treba slijediti upustva koordinatora za OMU-YÖS ispit.

 

PRAVİLA KOJA TREBA DA SE POŠTUJU NA ISPITU

1. Kadidati koji budu posjedovali mobitel isti mora biti isključen i mora se nalaziti na klupi. Svaka druga mogučnost je strogo zabranjena ili u slučaju korištenja istog, kandidatu če biti poništen prijemni ispit.

2. Takođe, ulaz na ispit je zabranjen svim onim kandidatima, koji budu imali elektronske uređaje poput onih preko kojeg mogu ostvariti pozive ili kompjuter, riječnik, digitron i sl. Svi oni kandidati, koji na neki način pristupe sa ovim uređajima na ispit, bit će prijavljeni i ispiti ovih studenata će biti nevažeći. Kandidatima je dozvoljeno da na ispit pristupe samo sa bijelim papirom A4 formata na kome se ne nalazi ništa. Na ovaj papir se nesmiju prepisivati pitanja ili odgovori. Ovaj papir služi kandidatu kao pomoćno sredstvo prilikom rješavanja zadaka i isti na kraju ispita treba predati nadležnim osobama.

3. Kandidatima na ispitu je dato 120 minuta. Nakon prvih 30 minuta kandidatima koji budu kasnili neće biti primljeni na ispit. U prvih 40 minuta i u zadnjih 5 minuta kandidatima neće biti dozvoljeno da napuštaju učionice. Onaj kandidat koji završi ispit ili iz bilo kojeg razloga napusti ispit neće biti ponovo primljeni u učionicu.

4. Tokom ispita je zabranjeno razgovarati i postavljati pitanja nadležnim osobama. Takođe nadležnim osobama je izričito zabranjeno razgovarati prigušenim tonom sa kandidatima, a kandidatima međusobno je zabranjeno tražiti pribor za rad.

5.Tokom ispita, strogo se moraju poštovati pravila nadležnih. To je  prvi bitan uslov da bi ispit uopšte bio pregledan od strane nadležnih osoba. Svi oni kandidati koji ne budu poštovali pravila, bit ce isključeni sa ispita i njihov ispit će biti nevažeći.  

6. Takođe, svi oni kandidati koji pokušaju da prepišuju na ispitu dobiće zvaničnu opomenu i bit će pribilježene osnovne informacije onih kanidadata koji to budu radili i njihov ispit će biti nevažeći. Nadležno osoblje na ispitu, nije dužno upozoravati kandidate koji pokušaju da počine neki od ovih prekršaja. Od izuzetne  važnosti je i to, da, kada kanidati budu radili ispite sve odgovore zadrže za sebe i da ispit drže isključivo tako da nitko drugi ne može da vidi njihove odgovore.

Odgovori svih kandidata na ispitu će biti analizirani od strane nadležnih osoba koje se bave detaljnim analiziranjem, i ako se ustanovi da je izvršeno prepisivanje odgovora od strane kandidata jedni od drugih, svi ispiti tih kandidata će biti poništeni.

7. Odgovori se označavaju na mjestu predviđenom za odgovore..

8. Tokom ispita nije dozvoljeno konzumiranje ničega osim vode  i bombona upakovanih u providnu foliju.

9. İzričito je zabranjeno, odgovore na pitanja pisati na drugom papiru koji nije predviđen za to i iste je zabranjeno iznositi van učionice.