Menü

Način prijavljivanja

Kandidati, koji će da izvrše prijavu na ‘İspit za strane studente’ YÖS  na Univerzitet Ondokuz Mayıs–OMÜ u nastupajućoj 2018-oj godini  treba da obrate pažnju na sljedeće;

Prijavljivanje online 

Svi kandidati koji će da se prijave na ispit za strane studente-YÖS  na Univerzitet Ondokuz Mayıs–OMÜ u 2018-oj godini  treba da izvrše prijavljivanje online na stranici  http://ise.omu.edu.tr/ . Da bi se kandidati prijavili online, treba da posjeduju e-mail adresu. Nakon izvršene prijave, kandidatima na email adresu dolazi obavještenje o prijavi. Nakon toga, kandidati prelaze na završno prijavljivanje. 


Završno prijavljivanje

Kandidati koji izvrše online prijavljivanje i pritom dobiju obavještenje o izvršenoj prijavi, dužni su da obave završno prijavljivanje na stranici  http://ise.omu.edu.tr/   koja će im biti poslana na email adresu. U ovoj prijavi, kandidati treba da odluče na kom jeziku će da polažu ispit, i u kojoj  od navedenih institucija će da polažu ispit. Kandidati na sistem treba da uploaduju svoju sliku  u JPG formatu ne stariju od 3 mjeseca kako bi tako osigurali lakše prepoznavanje. Prilikom obavljanja završne prijave, u sistem se takođe unose informacije o kreditnoj kartici kako bi se mogla izvršiti uplata za ispit koji će kandidat da polaže.


Cijene prijave na ispite

Cijene ispita za kandidate u TURSKOJ,  NJEMAČKOJ, AUSTRIJI, AZERBEJDŽANU, BELGIJI, FRANCUSKOJ, IRANU I SAUDIJSKOJ ARABIJI su : 250 TL (Dvjesta pedeset turskih lira) ili 60 $ (Šesdeset američkih dolara) ili 60 € ( Šesdeset  eura)

Cijene ispita za kandidate u ALBANIJI, BOSNI I HERCEGOVINI, BUGARSKOJ, KAZAKISTANU​​​​​​​, KIRGISTANU, KOSOVU​​​​​​​, MAKEDONIJI, GRUZİJİ, RUMUNIJI İ SRBIJI ​​​​​​​​​​​​su: 150 TL (sto pedeset turskih lira) ili 35 $ (Trideset  pet američkih dolara)​​​​​​​ ili 35 € ( Trideset pet eura)    ​​​​​​​

Cijene ispita za kandidate u​​​​​​​ AFGANİSTANU, NİGERU​​​, SOMALİJİ İ JORDANU ​​​​​​​su: 100 TL (Stoturskih lira) il​​​​​​​i 25 $ (Dvadeset pet američkih dolara) ili 25 € ( Dvadeset  pet eura)


Kontrola izvršene prijave

Kandidati koji obave završno prijavljivanje, moći će da izvrše provjeru istog na stranici http://ise.omu.edu.tr/. Kandidatima koji obave završno prijavljivanje i izvrše uplatu, informacije o jeziku na kojem će polagati ispit i informacije o centrima gdje će polagati ispite će moći naći na našoj stranici gdje će iste biti objavljene nakon završenih prijava.

OBAVİJEST: Sve prijave će se uzeti na razmatranje od strane nadležnih osoba za İspit za Strane Studente-YÖS na Univerzitetu Ondokuz Mayıs. Sve one prijave, koje se izvrše na neki drugi način, neće ući u razmatranje. Svi kandidati koji izvrše prijave su odgovorni za tačnost informacija. Prijave onih kandidata koji ne ispune određene uslove za polaganje  ispita će biti nevažeće.


Ulazak na İspit za strane kandidate- YÖS na Univerzitetu Ondokuz Mayıs 2018

Kandidati, čije prijave budu prihvaćene i koji će da polažu ispit će moći da dobiju informacije potrebne za ulazak na ispit (jezik na kom će polagati ispit,adresu i kontakt  centra u kom će polagati ispit) na kraju prijave za ‘Dokument za ulazak na ispit’ online.

İspit će se održati 12 Maj​​​​​​​ 2018 godine u 10:00 sati po turskom računanju vremena.(Vrijeme održavanja ispita u inostranstvu će se biti prilagođeno satu(vremenu) održavanja ispita u Turskoj).