Menü

Uslovi za prijavu

Svi kandidati koji su na završnoj godini srednjeg obrazovanja mogu da izvrše prijave pod sljedećim uslovima:

a) Strani državljani,

b) Ako su rodjeni u Turskoj i imali su Tursko državljanstvo, kojeg su se naknadno odrekli u institucijama za Unutarnje poslove, ili kandidati koji nemaju dovoljan broj godina ali posjeduju dokaz o tome da su im se roditelji odrekli Turskog državljanstva,

c) Strani državljani, koji su kasnije prešli na Tursko državljanstvo u ovom slučaju kandidati sa dvojnim državljanstvom.  

d) (1) Kandidati koji posjeduju Tursko državlajnstvo a srednje obrazovanje su započeli i zadnje tri godine završili u inostranstvu prije 01.02.2013 godine (izuzev onih koji su školavnje započeli ili završili na K.K.T.C – Sjeverni Kipar) ili u školama koje je Tusko Ministarstvo Obrazovanja otvorilo u inostranstvu (izuzev K.K.T.C – Sjeverni Kipar) mogu aplicirati na prijemni ispit.   

    (2) Kandidati  koji posjeduju Tursko državlajnstvo a srednje obrazovanje su započeli i u cijelosti  završili u inostranstvu posle 01.02.2013 godine (izuzev onih koji su školavnje započeli ili završili na K.K.T.C – Sjeverni Kipar) ili u školama koje je Tusko Ministarstvo Obrazovanja otvorilo u inostranstvu (izuzev K.K.T.C – Sjeverni Kipar) mogu aplicirati na prijemni ispit.

e) Kandidati koji posjeduju  K.K.T.C  državljanstvo (Sjeverni Kipar), prijavu boravka na K.K.T.C ili da su srednje obrazovanje završili na  K.K.T.C  a posjeduju certifikat GCE AL ili da su srednje obrazovanje stekli na nekoj od srednjih škola ili koledža u inastranstvu izmedžu 2005-2010 godine i posjeduju certifikat GCE AL ispita, mogu aplicirati na prijemni ispit.

Prijave se ne prihvataju od sljedećih kandidata:

Kandidati koji su Turski državljani i koji su srednje obrazovanje završili u Turskoj ili u K.K.T.C.

Kandidati koji imaju K.K.T.C državljanstvo (osim onih kandidata koji su srednje obrazovanje u cijelosti završili u srednjim školama na  K.K.T.C. i imaju GCE AL certifikat i onih  kandidata  koji su izmedju 2005-2010 godine u drugim državama stekli obrazovanje i dobili certifikat GCE AL).

Prema članu 5.stav jedan (b) paragraf; kandidati koji imaju dva državljanstva, medju kojima je po rodženju prvo Tursko državljanstvo (osim onih koji su srednje obrazovanje završili u inostranstvu izuzev K.K.T.C- Sjeverni Kipar ili u Turskim školama u inostranstvu izuzev K.K.T.C- Sjeverni Kipar).

Kandidati koji imaju dvojno državlajnstvo a jedno od državljanstava je K.K.T.C. (osim onih kandidata koji su srednje obrazovanje u u cijelosti završili u srednjim školama na  K.K.T.C. i imaju GCE AL certifikat i onih  kandidata  koji su izmedju 2005-2010 godine u drugim državama stekli obrazovanje i dobili certifikat GCE AL).

Kandidati koji su Turski državljani ili kao prema članu 5.stav jedan (b) paragraf; kandidati koji imaju dva državljanstva, medju kojima je po rodženju prvo Tursko državljanstvo a srednje obrazovanje završe u školama koje su pri ambasadama u Turskoj ili stranim srednjim školama u Turskoj.