Menü

OMÜ-YÖS URED

Ured "Prijemni Ispit za Strane Studente" -YÖS Univerziteta Ondokuz Mayis-OMU, zajedno sa odjelom "Učenje na Daljinu"-UZEM,  oragnizuje prijemni ispit za starne studente koji žele studirati na Univerzitetu Ondokuz Mayis. Ovaj prijemni ispit, priznat je od večine univerziteta u Turskoj, tako da, studenti sa ovim prijemnim ispitom mogu aplicirati i na druge univerzitete. 

Kako biste pristupili dokumentima za prijavu za strane studente Univerziteta Ondokuz Mayıs, kliknite  

Kontakt:

Telefon :+90 0362 312 19 19 

E-Posta : ise@omu.edu.tr