Menü

Broj kandidata koji ulaze na ispit

Datum održavanja ispita

Grafik : Broj studenata koji su pristupili ispitu Univerziteta Ondokuz Mayıs (19 Maj)