Menü

Broj kandidata koji ulaze na ispit

Datum održavanja ispita

Grafik : Broj studenata koji su pristupili ispitu Univerziteta Ondokuz Mayıs (19 Maj)

Kako biste pristupili statistikama ispita obavljenog u 2016-oj godini, kliknite