Menü

OMÜ-YÖS

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Uluslararası İlişkiler Birimi ve Uzaktan Eğitim Merkezinin (UZEM) organizasyonu ile gerçekleştirilen, Ondokuz Mayıs Üniversitesinde öğrenim görmek isteyen uluslararası öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını Ondokuz Mayıs Üniversitesi ile birlikte Türkiye’deki birçok üniversiteye kabul için başvururken kullanabilecekleri Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavıdır.

Üniversitelerin, 11.04.2012 tarih ve 28261 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 6287 sayılı Kanun’un 14/f maddesi uyarınca Yükseköğretim Kurulu onayı ile yurt dışından öğrenci kabul etmesi uygun görülmüştür.

OMÜ-YÖS, Yükseköğretim Kurulu Başkanlığının (YÖK) belirlediği “Yurtdışından Öğrenci Kabulüne İlişkin Esaslar” çerçevesinde, 2012 yılından itibaren her yıl düzenli olarak yapılmaktadır.


Haberler

Tüm Haberler

Duyurular

Tüm Duyurular