Menü


OMÜ-YÖS’ü kabul eden üniversite sayısı artıyor

OMÜ-YÖS’ü (Ondokuz Mayıs Üniversitesi Uluslararası Öğrenci Giriş Sınavı) kabul eden üniversitelerin sayısı her geçen gün artıyor. OMU-YÖS, Ondokuz Mayıs Üniversitesi’nde eğitim görmek isteyen yurt dışı öğrencilerin girecekleri ve sonuçlarını OMÜ ile birlikte 72’si devlet, 47’si vakıf üniversitesi olmak üzere 119 üniversitenin kabul ettiği bir sınav. Bu sınav, OMÜ Uluslararası İlişkiler Biriminin koordinatörlüğünde OMÜ Uzaktan Eğitim Merkezi ile ortaklaşa yapılmaktadır.

OMÜ-YÖS,  ilk olarak 27 Mayıs 2012 tarihinde 16 ülkede 21 sınav merkezinde Türkçe ve İngilizce olarak gerçekleştirilmiş ve sınava 709 aday girmiştir. Takip eden yıllarda sınavın yapıldığı ülke ve sınav merkezi sayısında hem de sınav dili ve sınava giren öğrenci sayısında ciddi artış sağlandı. 2016 yılı sınavı 18 ülkede 28 sınav merkezinde, toplam 6 dilde (Türkçe, İngilizce, Rusça, Arapça, Fransızca, Almanca) yapıldı. Üç kıtada, birçok ülkede düzenlenmesi planlanan OMÜ-YÖS 2017’nin hazırlık çalışmaları başlamış olup, sınava ilginin ve katılımın yine yüksek olacağı düşünülmektedir.