Menü

2018 Başvuru, Sınav ve Yerleştirme Takvimi

                                                                   T.C                                                                                                                                       

                                             ONDOKUZ MAYIS ÜNİVERSİTESİ

      2018-2019 EĞİTİM-ÖĞRETİM YILI ULUSLARARASI ÖĞRENCİ SINAVI (OMÜ-YÖS)

                                BAŞVURU, DEĞERLENDİRME VE KESİN KAYIT TAKVİMİ

02 Ocak-09 Nisan 2018

OMÜ-YÖS Sınav Başvurusu

12 Mayıs 2018

OMÜ-YÖS Sınav tarihi

14 Mayıs 2018

Sınav Sorularının Adayların Erişimine Açılması

14-18 Mayıs 2018

Sınav Sorularına İtiraz Süresi

08 Haziran 2018

OMÜ-YÖS Sınav sonucunun ilan edilmesi

11-15 Haziran 2018

Sınav Sonuçlarına İtiraz Süresi

26-29 Haziran 2018

İtirazların Cevaplanması

11 Haziran-20 Temmuz 2018

Tercih Başvuruları

30 Temmuz-03 Ağustos 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

03 Ağustos 2018

Yerleştirilen adayların ilan edilmesi

06-17 Ağustos 2018

Asıl yerleştirilenlerin kesin kayıtları

28 Ağustos 2018

Yedek yerleştirilenlerin ilan edilmesi

28 Ağustos-07 Eylül 2018

Yedek yerleştirilenlerin kesin kayıtları

10-14 Eylül 2018

Ek Kontenjan Başvuruları

19 Eylül 2018

Başvuruların Değerlendirilmesi

19-28 Eylül 2018

Ek Kontenjan Kesin Kayıtlar

19-28 Eylül 2018

Ek Kontenjandan yerleştirilen Uluslararası Öğrencilerin ders kayıtları

01-12 Ekim 2018

Ek Kontenjan yedekten yerleştirilenlerin kesin kayıtları

01-12 Ekim 2018

Ek Kontenjan yedekten yerleştirilen

Uluslararası Öğrencilerin ders kayıtları