Menü

Başvuru Koşulları

Adaylarda Aranacak Nitelikler
Adayların lise son sınıfta olmaları ya da mezun durumda bulunmaları koşuluyla;

a) Yabancı uyruklu olanların,

b) Doğumla Türk vatandaşı olup da İçişleri Bakanlığı’ndan Türk vatandaşlığından çıkma izni alanlar ve bunların Türk vatandaşlığından çıkma belgesinde kayıtlı reşit olmayan çocuklarının Türk Vatandaşlığı Kanunu uyarınca aldığı Tanınan Hakların Kullanılmasına İlişkin Belge sahibi olduklarını belgeleyenlerin,

c) Yabancı uyruklu iken sonradan kazanılan vatandaşlık ile TC vatandaşlığına geçenlerin / bu durumdaki çift uyrukluların,

ç) (1) 01.02.2013 tarihinden önce yurtdışında ortaöğretime devam eden T.C uyruklu öğrencilerden ortaöğretiminin (lise) son üç yılını K.K.T.C hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) K.K.T.C dışında yabancı bir ülkedeki Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

 

    (2) 01.02.2013 tarihinden sonra yurtdışında ortaöğretime başlayan T.C uyruklu öğrencilerin yurtdışından kabul kontenjanlarına ortaöğretiminin (lise) tamamını K.K.T.C hariç yabancı bir ülkede tamamlayanların (ortaöğretiminin (lise) K.K.T.C dışında yabancı bir ülkede Milli Eğitim Bakanlığı nezdinde açılmış olan Türk okullarında tamamlayanlar dahil),

d) K.K.T.C vatandaşı olup K.K.T.C’de ikamet eden ve K.K.T.C’de ortaöğrenimini tamamlayan GCE AL sınav sonuçlarına sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacakların

başvuruları kabul edilir.

Adaylardan;

T.C vatandaşı olanların ortaöğretiminin tamamını Türkiye’de veya K.K.T.C’de tamamlayanların,

K.K.T.C vatandaşı olanların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

5.maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların, (ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkede tamamlayanlar/ortaöğretiminin tamamını K.K.T.C dışında yabancı bir ülkedeki Türk okullarında tamamlayanlar hariç),

Uyruğundan birisi K.K.T.C olan çift uyrukluların (ortaöğreniminin tamamını K.K.T.C liselerinde bitirip GCE AL sonucuna sahip olanlar ile 2005-2010 tarihleri arasında diğer ülkelerdeki kolej ve liselere kayıt yaptırıp eğitim alarak GCE AL sınav sonuçlarına sahip olan veya sahip olacaklar hariç),

Türkiye’deki büyükelçilikler bünyesinde bulunan okullar ile Türkiye’de bulunan yabancı liselerde öğrenimlerini gören T.C. uyruklu olan veya 5.maddenin birinci fıkrasının (b) bendinde tanımlanan doğumla ilk uyruğu T.C olan çift uyrukluların,

başvuruları kabul edilmez.